SPUK- regeling

Kunst en Cultuur voor jongeren

Cultuurparticipatie is het actief meedoen aan kunst en cultuur. Zo kan je je uiten, zichtbaar of hoorbaar maken voor anderen en uiting geven aan je eigen identiteit. Door actief aan cultuur te doen geef je uiting aan wie je bent, aan wat je belangrijk vind en wat je mooi vind. Het kan je helpen om emoties onder woorden te brengen, om nieuwe indrukken op te doen of om te leren over hoe andere mensen in elkaar zitten. Het zorgt voor verbinding tussen mensen, voor de sociale lijm in gemeenschappen en voor sterker maken van het sociale kapitaal van een wijk. Juist voor jongeren is dit zo belangrijk in hun ontwikkeling, om samen met anderen aan kunst en cultuur te doen.

Voor dit project hebben we volgende doelstelling geformuleerd;

In 2025 hebben we een duurzame basis van actieve cultuurparticipatie door jongeren van 14- 27 jaar in de hele gemeente Ede, waardoor de actieve cultuurdeelname door jongeren met 15% is gestegen t.o.v. 2020.

We richten ons dus op de hele gemeente Ede, alle wijken en alle dorpen rond de stad Ede heen. We gaan onderzoeken welke manieren van cultuurparticipatie het meest aantrekkelijk of gevraagd worden door jongeren, en gaan samen met hen aan de slag om een zo breed en divers mogelijk aanbod te ontwikkelen dat aansluit bij hun behoefte. We maken ruimte voor alle mogelijke culturele disciplines, en stimuleren zo lokale initiatieven voor en door jongeren om zich cultureel te ontwikkelen. Daarbij is ook ruimte voor het gebruik maken van repetitieruimtes, broedplaatsen en andere creatieve hubs.

Partners; we werken hierin samen met Astrant, Novae Popschool, Malkander, LaConecta en de Jongerenraad Ede.

De projecten die hieronder vallen, sommen we hieronder op;

 • Kunstbende; culturele take-over op scholen
 • Kunst & Koken, in de Ericahorst
 • Fierce, activiteiten voor en door LHTBI-community
 • Meet the ancestors, activiteiten voor en door biculturele jongeren
 • LaConecta; hiphop talentontwikkeling
 • In the band; trainingsprogramma voor beginnende bands
 • EDM Lab; talentontwikkeling voor electronische dance muziek
 • Talentontwikkeling; Astrant
 • Fissa; investering in ontwikkeling van jongeren-programmeurs
 • BYOU; dance-event
 • Girls night out; kunst en cultuur voor meiden