Jongeren krijgen 50% korting op een cursus

Cultuurpas Ede voor jongeren 14 t/m 27 jaar

Vanaf 1 januari 2024 kunnen alle jongeren uit de gemeente Ede in de leeftijd van 14 t/m 27 jaar gebruik maken van de cultuurpas Ede. Hiermee krijg je 50% korting op alle vormen van actieve cultuurparticipatie. De korting geld voor het lidmaatschap van bijvoorbeeld een koor of fanfare, maar ook voor een leuke cursus die je wil doen, of een workshop die je wilt volgen bij een van de culturele organisaties uit Ede die hier aan deelnemen.

De regeling is bedoeld voor alle actieve vormen van cultuurparticipatie. Je krijgt dus geen korting op film- of theaterbezoek, maar wel op het volgen van een cursus theater maken of film editen. Je kan hiermee als jongere dus wel korting krijgen op het lidmaatschap van een zangkoor, toneelvereniging of muziekvereniging, maar niet voor de voetbalclub, of het aanschaffen van een instrument. Het gaat echt om het zelf doen.

Hoe meld je je aan?

Check of de organisaties waar je gebruik wil maken van het aanbod deel neemt aan deze regeling. Als dat zo is, kunnen zij voor jou de korting bij Cultura aanvragen.

Periode

We starten op 1 januari 2024 met deze regeling, die loopt tot 31 juli 2024.

Toegankelijkheid

De regeling is toegankelijk voor alle jongeren in de leeftijd van 14 t/m 27 jaar die in de gemeente Ede wonen. We hanteren geen inkomensgrens. Je kan als jongere uit Ede 1x per jaar gebruik maken van deze kortingsregeling. Let op; we behandelen de aanvragen in volgorde van aanmelden tot het budget op is.

Als je vragen hebt, kan je mailen naar cultuurpas@cultura-ede.nl.