Foodvalley

De Florerende Foodvalley

Onze regio bestaat uit een prachtige dynamische metropool aan gemeenten, variërend van de stadsregio Ede-Wageningen naar het meer dorpse karakter van Scherpenzeel en de bruisende plaatsen Barneveld en Nijkerk.

De regio Foodvalley is een cultureel brede regio die zich kenmerkt door een diversiteit aan cultuurmakers, culturele organisaties, lokale voorzieningen, gemeentelijke ambities en interesses en achtergronden van inwoners. Elke gemeente kent de uitdagingen die de corona-pandemie de culturele sector gesteld heeft. Het aantal leden van amateurverenigingen is teruggelopen, zzp-ers hebben niet of nauwelijks inkomsten gehad, theaters en andere podia sloten noodgedwongen voor langere tijd hun deuren en het culturele leven speelde zich voor langere tijd af achter een digitaal scherm.

Om de gevolgen van de pandemie aan te pakken, heeft de Provincie Gelderland een opdracht gegeven aan Cultura om samen met de vijf Gelderse gemeenten van de Foodvalley een plan te maken waarmee ze de consequenties van de corona-pandemie willen bestrijden en omzetten naar een positieve trendbreuk. Dat plan heet ‘De Florerende Foodvalley.’

De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen werken in de periode 2022-2025 gezamenlijk aan het verduurzamen en versterken van de culturele sector in de betreffende gemeenten. Daarbij gaan we uit van twee programma-doelstellingen;

1)    Vernieuwing en modernisering van cultuurparticipatie, zodanig dat er ruimte ontstaat voor innovatie in het aanbod en de participatie door nieuwe gebruikers.

2)    Vernieuwing en modernisering van cultuureducatie, zodat de talentontwikkeling binnen onze regio beter geborgd wordt.

Daarnaast is er aandacht voor erfgoed en het thema ‘Het verhaal van Gelderland’. Dit wordt verwerkt in bovengenoemde thema’s, maar zal tevens apart besproken worden.

In samenwerking met de culturele instellingen uit onze regio, hebben we vijf werkgroepen gemaakt. Elke werkgroep heeft zelf een plan opgesteld en de bijbehorende begroting.

De werkgroepen en hun plannen

Ruimte maken voor de ontwikkeling van urban activiteiten; hiphop, dance, rap, graffiti en andere disciplines. Wat willen de jongeren en hoe geven we ruimte aan talent? Deelname van Wageningen, Ede, Nijkerk en Barneveld

Ontwikkeling van een muziektheater project over het verhaal van de Foodvalley. De voorstelling wordt gemaakt door de inwoners van de regio via diverse cursussen en workshops. De voorstelling staat gepland voor februari/ maart 2025.

Talent of the Valley. Muzikaal talent uit de regio krijgt de coaching waar ze behoefte aan hebben. Het resultaat van al die coaching wordt gepresenteerd bij de eindvoorstelling.

Voor kinderen een geweldige manier om kennis te maken met AR, drones, technisch LEGO, programmeren en nog vele meer moderne techniek. Via diverse flight cases kunnen de kinderen gratis deelnemen in de verschillende bibliotheken van de Foodvalley.

Het verhaal van Gelderland. De deelnemende erfgoed instellingen en musea werken samen aan de totstandkoming van de ‘ErfgoedTours’. Dit is een webapplicatie, waarmee de bezoeker via beeld of geluid kennis kan maken met de topstukken van het museum. Gezamenlijk vertellen deze stukken het verhaal van de regio.