WHERE ARE YOU ADAM

WHERE ARE YOU ADAM

Film

Informatie

  • Prijs €7,50
  • Locatie Cultura Molenstraat
  • Start zondag 18 februari 2024 15:00
  • Einde zondag 18 februari 2024 17:00
Archief

Film

Filmhuis

’Where are you Adam?’’ gaat over de fundamentele waarden van orthodoxe gelovigen. De film vertelt het verhaal van het eeuwenoude kloosterleven op Mount Athos. Ook geeft het een beeld van zijn bewoners van toen en nu. Tegenwoordig leven rond de vijftig monniken in een van de kloosters: Docheiariou (toegewijd aan de heilige Aartsengelen).
Binnen een rijke Byzantijnse setting wordt in de film het kloosterleven met al zijn warmte, vreugde en hoop getoond. We zien gelovige mensen, die helemaal opgaan in hun werk en gebed, beproevingen en diverse moeilijkheden en pijn. De beelden in de film raken je in je ziel door de inzet van de monniken in hun dagelijks leven.
De centrale persoon in de film is de abt van het klooster Geronda Gregory. Die werd in 1980 benoemd tot hegumen van het klooster Dochiariou. Hij zou tientallen jaren (tot 2018) de leider zijn van het klooster. Het gaf hem een goed begrip van de mensen onder zijn hoede. Zo gaf hij ook richting aan de gezamenlijke wens om te werken aan het teruggaan naar een paradijselijke situatie van mens-zijn.
Voor het onderhoud van het klooster stelde hij al zijn hoop op de icoon van Moeders God ‘’Quick Hearer’’ (10e eeuw). In deze beeltenis van Maria met kind houdt Jezus zijn hiel naar het publiek gericht. Het werk wijst erop dat Maria luistert naar iedere zondaar die zich oprecht tot haar keert.
Diaken Aleksandr Plyska uit Kiev bezocht Mount Athos voor het eerst in 2000 en raakte bevriend met Geronda Gregroy. Onder de indruk van hun leven en hun doelen, wist hij de Abt mee te krijgen in het maken van een film over het klooster op Mount Athos.